fredag 3 februari 2012

Verklig valfrihet kräver fler aktörer

Idag skriver jag tillsammans med Anna Starbrink (landstingsråd Stockholms län och ordförande för Folkpartiets sjukvårdsprogramgrupp) om risken att om de riskkapitalägda företagen blir dominerande i välfärden så kan den verkliga valfriheten gå om intet.

Vi behöver ytterligare stärka idéburna aktörers möjligheter att bedriva vård och omsorg. För att säkra en mångfald framöver måste de icke vinstdrivande aktörerna få sådana villkor att de kan fortsätta vara med och bidra – gärna i ännu högre utsträckning än i dag.

Vi i Folkpartiet Liberalerna vill se en verklig mångfald, med både små och stora vårdföretag, kooperativ och ideella verksamheter.

Läs gärna artikeln i sin helhet här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar