torsdag 9 februari 2012

Skrota förslaget om europeisk Tobinskatt

De senaste dagarna har det i Europaparlamentet och i Bryssel debatteras intensivt om den nya formen av Tobinskatt, FTT, som EU-kommissionen föreslagit.

I 40 år har förslaget om tobinskatt diskuterats och en gång införts - i Sverige på 80-talet. Då med förödande konsekvenser. Resultatet blev att 60 procent aktiehandeln flyttade till London.

Få skatter väcker så mycket känslor som den finansiella transaktionsskatten. Argumentet för och emot skatten är välkända. De som argumenterar för skatten hävdar att den ger egna resurser till EU och kan minska spekulation som banker och fondbolag ägnar sig åt.

Argumenten emot är också välkända. Antalet transaktioner minskar. Enligt Kommissionens egna beräkningar minskar aktie- och obligationshandeln med tio procent och derivathandeln med upp till 70-90 procent. Om den införs i Europa så drabbas pensionssparare och vanliga bankkunder genom att skatten förs över på kunderna. Svenska pensionsbolag får betala skatten på sina stora transaktioner. Det är självklart det får effekter på pensionsspararnas kapital som de förvaltar. Det är pensionsspararna riskerar stå för notan när bankerna och pensionsbolagen i förlängningen låter kunderna betala skatten.

Skatten är ett hot mot europeisk tillväxt. Det är pensionsspararna och företagen som riskerar att stå för notan om skatten införs.

Läs gärna mina artiklar på ämnet under de senaste dagarna. De finns i GP, på Europaportalen.se samt i Kristianstadsbladet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar