måndag 27 februari 2012

Reding fortsätter ducka i khat-frågan

I samband med att Nederländerna i början av året tog ett första steg mot kriminalisering av drogen khat, skrev jag ännu en fråga till EU-kommissionär Viviane Reding. Jag underströk att även om narkotikapolitiken ligger på medlemsstatsnivå har ju EU ändå ett gemensamt program mot droger, med ganska ambitiösa målsättningar.

Vore det alltså inte i EU:s intresse - och i linje med kommissionens ambitioner för det narkotikapolitiska området - att aktivt arbeta för att påverka även Storbritannien att ändra landets lagstiftning när det gäller khat?

I dagarna kom kommissionärens svar, tyvärr med en ambitionsnivå på absolut noll. Reding lutar sig återigen på subsidiaritetsprincipen och säger att EU-kommissionen ämnar inte göra överhuvud taget någonting i samband med Storbritanniens pågående khat-översyn.

Varför man ändå bemödar sig om att ha en gemensam europeisk vision för narkotikabekämpningen kan man fråga sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar