måndag 28 januari 2013

Storbritannien hindrar EU från att bekämpa drogen khat

I dagarna aktualiserades återigen frågan om drogen khat. En ung man togs av polisen med ett enda bagage i bilen - 228 kilo khat!


Hittills har drog relativt enkelt kunnat smugglas in till Sverige i stora mängder eftersom det funnits två legala inkörsportar rakt in i Europa. I Nederländerna har khatförbudet nu trätt i kraft och det finns bara en port kvar - Storbritannien. Flygplatserna i London står vidöppna för droghandlarnas import. Sydsvenskan uppmärksammade detta och frågade vad jag tyckte om beslutet. Här kan du läsa artikeln.

Kampen mot drogerna är inte en EU-fråga. Varje medlemsstat ansvarar själv för sin egen narkotikapolitik. Att tro att ett globalt problem kan lösas på nationell nivå är inte rimligt. Knarkhandlarna samarbetar över nationsgränserna och EU-länderna borde göra detsamma för att stoppa dem. Medlemsländer kan i formell och informell dialog samtala och påverka varandra. Denna mjuka makt måste Sverige nu använda sig av. Storbritannien har låtit undersöka ett eventuellt khatförbud och kom i förra veckan fram till att det inte finns bevisliga hälsorisker. Man kommer alltså inte att klassa drogen som illegal!

Vi måste låta våra europeiska grannar veta vilka kostnader i mänskligt lidande, socialt och ekonomiskt utanförskap och tull- och polisinsatser som vi andra belastas med så länge missbruket fortfarande kan gödas via Londons flygplatser. I Sverige har vi stor kunskap om de skadliga effekterna av khat. Dessutom finansierar missbruket drogkarteller och terroristorganisationer som al-Qaida i islamiska Maghreb i Afrika.

EU-kommissionen pekade nyligen ut ministerrådet som den instans som måste ta tag i frågan om samordning av medlemsstaternas regler kring khat för att möjliggöra en mer effektiv kamp mot smugglingen. Med Lissabonfördraget har EU fått en mer betonad roll i arbetet med europeiska riktlinjer och utbyte av bästa praxis i drogfrågorna. Denna möjlighet vill vi att Sverige tar vara på. På EU-nivå finns potentialen för att komma framåt i arbetet mot narkotikamissbruk.

Det finns bara ett sätt att komma åt gräns¬överskridande brottslighet - med lika gränsöverskridande brottsbekämpning. Men då måste också alla EU:s medlemsländer dela uppfattningen om att dessa droger är skadliga. Nu hindrar Storbritannien EU från att ta krafttag mot drogen khat. Jag hoppas att vi med goda argument kan få britterna att tänka om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar