torsdag 17 januari 2013

Handelsavtal med södra och östra Afrika

Idag röstade Europaparlamentet för att EU-kommissionen kan börja förhandla fram ett handelsavtal mellan EU och länder i södra och östra Afrika. Det är en viktig del av EU:s långsiktiga arbete för att få fram handelsregler som både gynnar dessa länder och som är förenliga med vad världshandelsorganisationens WTO har slagit fast.

Bland länderna i östra och södra Afrika räknas 8 av 11 till världens minst utvecklade. En gynnsam handel med EU innebär enorma summor pengar som kommer samhällsbygget och befolkningen till nytta. Handelsavtalen har kritiserats från många håll som både kapitalistiska och orättvisa. Jag kan hålla med om att vissa skrivelser kunde ha förbättras, men just nu det viktigast att få ett reglerverk på plats som sedan kan utvärderas.

I dag reglerar Cotonou-avtalet handel med länder i Afrika, Västindien och Stilla havesområdet. Avtalet går ut år 2020 och innan dess måste vi ha nya, rimliga avtal på plats. Redan idag har dessa länder tillgång till den Europeiska marknaden, och enligt de nya avtalen ska länderna under en 15-20 års period öppna upp större delen av sin marknad för Europeiska företag.

Avtalen innehåller även politiska klausuler om respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Bland annat genom mitt engagemang för Dawit Isaak vet jag att dessa artiklar har betydelse när vi diskuterar med representanter från den här regionen.

En gång i tiden såg Sverige en ekonomisk utveckling tack vare handel, jag anser att vi måste ge andra länd samma chans!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar