onsdag 10 oktober 2012

Vi behöver ett mer transparent biståndssystem

Europaparlamentet förhandlar under de kommande månaderna med kommissionen och rådet om EU:s nästa långtidsbudget. Parlamentets talman Martin Schulz träffade i dag den irländske rockstjärnan Bono för att diskutera nivån på biståndet.

De var glädjande nog överens om att biståndet inte får sänkas även om det just nu är spartider. EU:s länder har kommit överrens om vissa åtaganden för att bistå utvecklingsländerna och att nu dra ner på finansieringen skulle vara förödande. EU:s utvecklings åstöd förändrar miljontals människors liv runt om i världen: från vaccin mot mässling till tillgång till vatten, till kvinnors och barns utbildning.

Men bistånd kan också utnyttjas för helt andra medel. Genom mitt engagemang i Dawit Isaaks frisläppande har jag sett hur diktaturer kan missbrukar biståndet. Pengarna ska såklart gå till att hjälpa befolkningen, men kan också fungera som ett incitament för demokratiska reformer. Här tycker jag att EU har varit alltför dåliga på att ta vara på den möjligheten. Jag anser inte att diktaturer som Eritrea - där vår svenska medborgare Dawit Isaak sitter fången utan formella anklagelser - bör få alla dessa miljoner utan följdfrågor.

EU anslog 122 miljoner euro i utvecklingbidrag till Eritrea från utvecklingsfonden för perioden 2008-2013. I november 2011 slutade pengarna betalas ut, men det var på Eritreas initiativ. EU för just nu politiska diskussioner med landet för att se hur och när biståndet kan betalas ut igen. Jag hoppas att inget händer innan Eritreas preident Afwerki garanterar att politiska fångars grundläggande rättigheter kommer att respekteras.

Att jag själv kan klicka mig in på EU-kommissionens hemsida och läsa om hur mycket pengar som ges och till vilka projekt är mycket glädjande. Transparanas för bistånd är nödvändigt för att diktaturer inte ska kunna finansiera sina terrorstater medan befolkningen fortafrande inte får den assistans som lovats. Att detta sker med våra skattemedel gör saken värre. Både EU:s och Sveriges biståndsorgan ligger högt på ett nyligen publicerat transparansindexet, men tyvärr ger de stora givarna fortfarande sitt bistånd i hemlighet. EU måste här föregå med gott exempel och försöka påverka andra stora biståndsorganisationer. Här kan du se hela listan.

Det finns fortafrande mycket arbete att utföra, men det är roligt att se att vi politiker och förespråkare för männskilga rättigheter nu är på samma sida.


Europaparlamentets bild.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar