söndag 14 oktober 2012

Groende liberalism i Polen - Borgs olyckliga uttalande

Palikota i Krakov
I lördags var jag i Krakov och deltog på en konferens om små-och medelstora företags möjligheter att stärka tillväxten i Polen.
Det var  "Ruch Palikota",  en politisk rörelse (parti) under ledning av Janusz Palikota - som stod som värd. Den karismatiske unge affärsmannen Palikota har gjort en snabb karriär inom den polska politiken och gjorde ett strålande val förra året och fick  ca 10 procent av rösterna.

                                 

Palikota-rörelsen är nu ett parti och har lyckats fånga stor uppmärksamhet i Polen genom sitt tydliga liberala och toleranta budskap; homosexuellas rättigheter, ett sekulärt samhälle, ingen katolsk undervisning i skolan, värnandet av fri abort.Palkotas program för småföretagen påminner i stort om den diskussion vi har i Sverige och övriga Europa.; billigare och lättare att starta företag, mindre byråkrati, bättre finansieringsmöjligheter, en bättre anpassad utbildning med satsningar på innovation och entreprenörer.
Också Aldes gruppledare Guy Verhofstadt var där och höll ett uppskattat tal. Som en av huvudtalarna fanns dessutom förre utrikes- och finansministern Andrzej Olechowski.


Själv träffade jag en grupp unga parlamentariker för att ge dem en bild av vad Alde står för. Palikota-rörelsen som förväntas göra ett bra val till EU-parlamentet 2014 tvekar om vilken grupp inom EP man vill tillhöra; Alde eller de Gröna.

Efter att ha lyssnat på debatten och på de polska kollegerna tycker jag nog att Aldes program stämmer väl överens med Palikotas. I vår grupp behöver vi representanter från Polen.

Finansminister Borg om Grekland
Under det pågående IMF-mötet uttalade sig finansministern om ett troligt grekiskt euroutträde. Påståendet har väckt stor uppmärksamhet och skapat oro.  Den tyske finansministern tillbakavisar Borgs prognos.
Vad vet den svenska finansministern som gör att han kan göra en sådan bedömning? frågar sig många.

Jag tycker det är ett olyckligt uttalande, även om Anders Borg redan i somras offentligt uttryckte liknande tankegångar. Vi framlever i en känslig tid.
Sedan Greklands problem startade är det många som tämligen tvärsäkert uttalat sig om att Grekland kommer att lämna euron. Ibland har prominenta bankekonomer och andra givit Grekland ett halvår, ett år, några månader, men hittills har ingen fått rätt.
Min bedömning kvarstår, vad den nu kan vara värd.
Grekland kommer inte att lämna euron

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar