tisdag 9 oktober 2012

Vi måste stoppa de kriminella gängen!


Som jag nämnde nedanför höll jag i ett seminarium om organiserad brottslighet i Malmö. En grupp experter var inbjudna för runda-bord-samtal kring de akuta problemen och vilka insatser som är allra viktigast på europeisk nivå för att komma tillrätta med den organiserade brottsligheten i Malmö och i EU.
Den organiserade brottsligheten, maffiorna och de kriminella systemen utgör ett verkligt hot mot de Europeiska invånarnas säkerhet och frihet. Just därför anser jag att det är oerhört viktigt att kampen mot detta förs upp bland de prioriterade frågorna på den politiska agendan i Sverige. Frågorna är som vi konstaterade både kommunala, regionala, nationella och europeiska.
Diskussionen blev väldigt intressant. Vi diskuterade bland annat en bättre samverkan på Europanivå och i vissa fall behov av harmonisering av lagstiftning . På Europeisk nivå föreslogs exempelvis en harmonisering av skattesatser på moms , en gemensam vapenlagstiftning, och möjligheten om att kunna överföra rättegångar och åtal mellan länder till europeisk nivå .

Vissa deltagare poängterade emellertid att mycket kan göras hemma i Sverige som till exempel skärpt lagstiftning. Man var exempelvis ense om att sekretesslagstiftningen sätter käppar i hjulen för bland andra Skattemyndigheten. Lagen om offentlig upphandling är också problematisk. Frågan om ekonomisk brottslighet, till exempel illegal vapenimport, ska straffas hårdare kom också upp till diskussion.

En del av mina kollegor här i Europa parlamentet jämställer ofta den organiserade brottsligheten med maffian i Italien och utifrån detta försöker man hitta sätta att stoppa skurkarna. Nord och Sydeuropa har däremot olika typer av problem med organiserad brottslighet. I Sverige och Norden finns även fuskandet med assistansersättning, lönegarantier och rot- och rut-avdrag. Vänskapskorruption togs också upp som ett växande problem i Sverige.

Däremot finns också positiva saker att lära av Italien. I Palermo har myndigheterna engagerat sig i skolorna för att redan där motverka nyrekrytering till de kriminella gängen, vilket också har gett goda resultat. Förebyggande arbete och uppföljning, speciellt bland unga, är viktigt. Skolan spelar en viktig roll för att ändra attityder Det är uppenbart att vi har mycket att lära oss från olika länder och ett ökat samarbete är ett steg rätt riktning.
Gruppbild (från höger): Stefan Sintéus - chef Länskriminalen, Bengt-Olof Berggren -chef för kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg,
Lisa Lannerud - tillståndsmyndigheten Malmö kommun,
Johan Pehrson - Riksdagsledamot FP,
Johanna Skinnari - BRÅ,
Joakim Palmqvist - reporter Sydsvenskan,
Paul Larsson - Polishögskolan Oslo,
Carina Gunnarsson - forskare Uppsala Universitet,
Marie Mattsson Vangekrantz - chef för skattebrottsenheten i södra regionen,
Martin Johansson, ordf KRIS Göteborg(deltagare ej med i bilden: Solveig Wollstad -  chefsåklagare Skåne)

 
 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar