tisdag 9 oktober 2012

Draghi vill se fler kvinnor i ECB

I dagens utfrågning i Ekonomiutskottet så fick jag möjlighet att ställa två frågor till Mario Draghi. Han är inte bara ECB-chef utan också ordförande i ESRB - den nya tillsynsmyndigheten - för tillsyn över hela det finansiella systemet. Draghi lovade att öka jämställdheten både inom ESRB och ECB.

Dagens frågning kretsade främst kring bankunionen och dess befoghenheter. Draghi var tydlig med att det blir ett gemensamt regelverk och ett nära samarbete mellan ECB och de tre europeiska tillsynsmyndigheterna och de nationella myndigheterna. Han vill inte att ECB sköter tillsynen av de stora gränsöverskidande bankerna och att de nationella myndigheterna sköter tillsynen av mindre nationella banker. Här måste det vara ett nära samarbete - över gränserna.

Det låter bra i teorin, men hur det ska fungera i praktiken är än så länge mångt och mycket höljt i dunkel.

Jag ställde frågan hur han ser på tillsynen av banker som verkar i både euroländer och ickeuroländer. Vi har ju de fyra "svenska" storbankerna som alla har verksamhet utanför Sverige.

Draghi öppnade armen för att Sverige ska kunna ansluta sig och sa att han vill att så många länder som möjligt ska vara med i bankunionen. Reglerna för inträde ska vara generösa, åtminstone inte sämre än för de euroländer som är med i bankunionen. Även här finns många frågetecken att räta ut. Kan Sverige som land utanför få samma rösträtt över svenska banker som delägs med våra finska och danska banker. För

Draghi erkände att det behövs en rättslig utredning kring juridiken. Det är juridiskt komplicerat för ett icke euroland att ansluta sig. Så mycket kan vi konstatera.

Slutligen ställde jag min fråga om jämställdheten in ledningen och styrelsen för både ESRB och ECB, som är obefintlig. Draghi insåg att det är ett problem att den demokratiska legitimiteten är begränsad när det bara är män som sitter på makten över pengarna. Det är verkligen vattendroppen som urholkar stenen. Förändringen kommer att ta lång lång tid - om inte fler länder nominerar riksbankschefer som är kvinnor. Makten över våra pengar måste delas lika...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar