onsdag 20 april 2011

Framgång om skärpt ekonomisty​rning och svensk lönebildni​ng

Igår röstade majoriteten i Europaparlamentets ekonomiutskott för de sex lagförslag som ska förbättra ekonomistyrningen i EU. Det handlar om sex olika förslag: Fyra om finanspolitiska frågor, bland annat en genomgripande reform av stabilitets- och tillväxtpakten, och två om hantering och förebyggande av makroekonomiska obalanser inom EU.

Bland annat antogs liberala gruppens förslag att EU-kommissionens rekommendationer till ett land med stora budgetunderskott "ska respektera Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 153 i fördraget och de kollektiva förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter i varje medlemsstat", det vill säga en skrivning som förtydligar principen att lönebildningen även fortsättningsvis ska bestämmas av arbetsmarknadens parter.

Målen med paketet är 1) att medlemsstaterna snabbt upptäcker och tar itu med stora budgetunderskott och 2) att hindra en ökning av statsskulder genom utökad användning av sanktioner. Sanktionerna ska kunna utdömas med viss automatik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar