tisdag 19 juni 2012

Brott mot mänskliga rättigheter i Sinai

Idag hade jag ett möte med Europaparlamentets arbetsgrupp för ett demokratiskt Eritrea. Inbjudna gästerna var Dr. Alganesc Fessaha och Meron Estefanos, som jag tidigare arbetet med för frisläppandet av Dawit Isaak, och de tog upp en mycket viktigt fråga. Eritreanska och sudanesiska flyktingar på väg till Israel kidnappas, torteras, och säljs vidare av människosmugglare i Sinaiöknen. Syftet är att barnen, det är huvudsakligen unga människor det handlar om, ska ringa hem till sina familjer som i sin tur ska betala en lösensumma.

Det här är något vi har kunnat läsa om i tidningar, men att våldet och grymheten var så stor hade jag inte kunnat föreställa mig. För då de skrämda familjerna betalat så mycket som 45 000 dollar för att förövarna ska släppa barnet, slutar de flestas öden inte lyckligare. Ut ur Sinai går vägen genom Egypten, och de flesta av dessa barn skjuta av Egyptiska gränsvakter eller hamnar i inhumana fängelsen. Dessutom finns ingen möjlighet att söka asyl i Egypten, vilket betyder att dessa individer sedan deporteras tillbaka till Eritrea.

Detta är en fruktansvärd situation och man känner sig hjälplös inför människors grymhet. Detta är kanske inte ett omedelbart europeiskt problem, men då många av dessa ungdomar har familj i Europa har vi en möjlighet att påverka. Det finns även svenska familjer som drabbats. Från Europaparlamentets sida kan vi göra vårt, men det ligger ett stort ansvar på Israel och Egypten att samarbeta för att komma åt människosmugglarna.

Eritreas president Isaias Afewerki är en av de värsta diktatorerna och under de senaste årtiondena har landet fallit i spillror. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen är inte prioriterade områden i denna diktatur, och att EU fortsätter ge bistånd är inte rättfärdigat. Jag anser att vi ska strypa biståndet för att använda det som påtryckning för en demokratisk utveckling, och att politiska fångar släpps.


Här är jag med från vänster Meron Estefanos, Europaparlamentariker Judith Sargentini, Dr Alganesc Fessaha och prof Mirjam van Reisen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar