tisdag 12 juni 2012

I morgon röstar vi om 2-packet

I morgon röstar Europaparlamentet om två lagstiftningsförslag, det så kallade 2-packet, som stärker kommissionens befogenheter att övervaka nationella budgetar.
Den väg som som leder oss ur krisen är ett mer fördjupat samarbete. För att nå dit behövs en ekonomisk politik som leder till sunda och stabila stadsfinanser och en högre tillväxt. Jag välkomnar därför de två lagförslagen, 2-packet, som ytterligare skärper den ekonomiska övervakningen av eurozonen.

1 kommentar: