fredag 29 juni 2012

Nytt uppdrag!

Jag tror att vi alla just nu längtar efter sommar och semester, men det finns också mycket att se fram emot i höst. För egen del ser jag fram emot att arbeta med energifrågor. I utskottet för inre marknad och konsumenträtt har jag blivit utsedd att skriva ett betänkande på kommissionens energifärdplan för 2050.

Kommissionens färdplan innehåller olika förslag för hur vi kan uppnå EU:s mål om minskning av koldioxidutsläpp, säkerställa tillgången till energi i framtiden och förbättra EU:s konkurrenskraft. År 2050 kan tyckas ligga långt i framtiden, men kommissionens initiativ är en viktig uppföljning till EU:s 2020-mål och planerna måste läggas nu för att hinna förverkligas. Att inte ha långsiktiga strategier för energiområdet skapar osäkerhet på marknaden och bromsar nya investeringar, vilket är helt fel riktning för en bransch där nya lösningar behövs.

Det är också viktigt att EU:s medlemsländer har en gemensam strategi för energiförsörjningen. Det finns stordriftsfördelar att hämta. En gemensam koordinerad energistrategi på EU-nivå leder till lägre kostnader jämfört med genomförande av separata nationella energistrategier. Om vi tillsammans kan spara pengar kan vi också lägga mer resurser på att hitta nya, effektivare lösningar för framtidens energiförsörjning. Jag är glad över uppdraget och ser fram emot att i höst kavla upp ärmarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar