torsdag 14 juni 2012

Röstade för skuldinlösenfond

Europa står inför ett viktigt vägskäl. Det handlar om att fördjupa samarbetet - mot en djupare politisk och ekonomisk integration eller att be några länder lämna eurosamarbetet.

Det är min övertygelse att den väg som leder oss ur krisen är ett fördjupat politiskt och ekonomiskt samarbete. För att det ska kunna ske behövs en ekonomisk politik som leder till sunda och stabila statsfinanser och högre ekonomisk tillväxt.

Jag välkomnar därför de två lagförslagen, 2-packet, som ytterligare skärper den ekonomiska övervakningen av eurozonen. Reglerna för budgetövervakning behöver skärpas och följas av dem länder med stora budgetunderskott och för stor statsskuld.

Den liberala gruppen förordar införandet av en skuldinlösenfond. Jag stödjer idén eftersom en sådan fond kan skapa rimliga förutsättningar för de länder som har stor statsskuld att kunna vara kvar i eurosamarbetet. Fonden måste för ha strikta villkor och löpa under begränsad period för att fungera. Och kan därför inte jämföras med införandet av euroobligationer. Skuldinlösenfonden kan vara en viktig pusselbit för att lösa skuldkrisen i Europa och bör noga utvärderas.

1 kommentar:

  1. Varför stödjer du idén om en skuldinlösenfond innan den har utvärderats? Eller är det så att utvärderingen ska ske i form av ett fullskaleexperiment precis som er älskade euro?

    Spåren förskräcker!

    SvaraRadera