torsdag 7 juni 2012

Euroobligationer nej tack

I Europaparlamentet diskuteras införandet av så kallade stabilitetsobligationer, också kallade för euroobligatioer. Även franska presidenten Hollande argumenterar för att införa dessa obligationer som ett sätt att komma ur skuldkrisen i Europa.

Införandet av euroobligationer innebär att ECB, europeiska centralbanken, ger ut särskilda euroobligationer för hela euroområdet. Euroländer garanterar därigenom varandras statsobligationer. I stället för olika räntenivåer om någon vill låna länderna pengar så har alla länder samma låga räntenivå.

Situationens allvar kräver att man utvärderar alla de befintliga förslag som förtecknas i kommissionens grönbok och förslaget från den tyska rådet av ekonomiska experter.

Vi måste skapa ett större stöd för EU och euron. Jag vill därför betona vikten av att det är nödvändigt att ha en offentlig debatt om fördelar och nackdelar med att införa gemensamma obligationer.

Det måste finnas en acceptans från allmänheten och ett brett stöd för att införa obligationerna bland majoriteten av medborgarna.

Dessutom är en nödvändig förutsättning för euroobligationer är att EU-länderna med urusla statsfinanser kraftigt minska sina nuvarande underskott och skuldsättning. Incitamenten för ett land att sköta sin ekonomi får inte undermineras genom att det införs euroobligationer.

Det behövs en bättre balans i unionen mellan det rika norr och det fattiga söder innan euroobligationer med trovärdighet kan införas. Men jag blir inte förvånad om det går snabbare att införa dessa än vad vi förväntar oss på gund av det politiska trycket att agera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar