onsdag 27 juni 2012

EU bör vara ledande i att bekämpa skattebedrägerier och skatteflykt

Idag har EU-kommissionen lagt fram ett förslag om att bekämpa skattebedrägerier och skatteflykt från alla håll, både nationellt och internationellt.

Jag välkomnar kommissionens idéer. Vi behöver en stark EU-ram för att förstärka kampen mot skattebedrägerier och skatteflykt inom EU. Viktigast är att genomföra automatiskt utbyte av information mellan EU och tredje land. Det finns ett behov av att medlemsstaterna ger EU rätt att samordna innehåll och hitta en gemensam mall för fördragen mellan dem och skatteparadisen, annars kommer skatteflykten att fortsätta.

I tider av finanspolitisk åtstramning måste vi också kräva tillbaka dessa obeskattade tiotals miljarder euro för att öka skatteintäkterna som skulle hjälpa den reala ekonomin. Det måste genomföras effektiva skattesystem som förhindrar att medlemsstaternas skattebaser urholkas p g a missbruk och icke-beskattning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar