fredag 15 juni 2012

Min vision för EU

För Europaportalen berättade jag om de viktigaste frågorna jag just nu arbetar med, och hur jag tror EU kommer att se ut i framtiden.

Det är spännande tider vi har framför oss, och jag tror att den finansiella krisen kommer att föra euroländerna närmare varandra. Frågan är var Sverige kommer att befinna sig i förhållande till det nya samarbetet.

Här kan du läsa intervjun.

1 kommentar:

 1. Den europeiska unionens ledare tycks inte se problemet med centralstyrning och felslutet i tanken om att "one size fits all". Istället vill de gå vidare på den väg som lett fram till dagens kris och bygga en sorts Europas Förenta Stater trots att Europa är ingen monokultur och att man har olika språk och förutsättningar. Den politiska maffian har den uttalade ambitionen att öka överstatligheten, centralisera den politiska makten och likriktningen till allt fler områden.

  EU borde, som projekt fokusera på frihandel och fri rörlighet. På att riva gränser istället för att styra och ställa över marknader och människor.

  EU:s politiska ledning borde ägna mer tid åt att garantera och fördjupa de medborgerliga fri- och rättigheterna istället för att ge makten fler farliga verktyg.

  EU bör decentraliseras, så att beslut fattas så nära människorna och verkligheten som möjligt. Viss makt borde ligga hos medlemsstaterna, annan hos Europas regioner och en del på en så lokal nivå som möjligt.

  EU bör ha ett minimalistiskt fördrag, som kan begripas av alla – och som fokuserar på fri rörlighet, demokrati, medborgerliga fri- och rättigheter och maktdelning. Här bör finnas en kompetenskatalog, vars främsta syfte är att begränsa den politiska makten.

  EU borde satsa mer på samarbetsprojekt där företag, utbildningsinstitutioner, myndigheter och institutioner kan lära av varandra i ett öppet Europa som kännetecknas av mångfald, öppenhet, nyfikenhet och valfrihet.

  EU måste bli ett medborgarnas Europa, där människorna och deras förmåga sätts i främsta rummet – istället för politiska projekt som drivs av centralism och storhetsvansinne.

  SvaraRadera