söndag 10 juni 2012

Tvåfarts Europa

Tysklands kansler, Angela Merkel, framför nu pånytt tankarna om ett tvåfarts Europa. De som vill ansluter sig till närmare politisk och ekonomisk integration. De andra,som inte vill vara med, står kvar på perrongen. Den som är sist kommer inte att få bestämma farten. Vi står inför ett intressant toppmöte med EU:s ledare i slutet av månaden.

I fredags deltog jag i Finansmarknadskommitténs debatt om Europaparlamentets roll och de finansiella marknaderna. Inbjudna var de tre svenska ledamöterna i Ekonomiutskottet samt bland andra statssekreterare Johanna Lybeck-Lilja och börschefen Jens Henriksson.

Diskussionen kretsade delvis om euron och de utmaningar som Europa står inför. Jag konstaterade att den politiska, historiska dimensionen av samarbetet underskattas. Tyskland är motor i samarbetet tillsammans med Frankrike. Vi kommer sannolikt att få se en finanspolitisk union.

Paneldebatten som följde handlade om hur mycket reglering som behövs. Statssekreteraren sa att det behövs de regler som kan förhindra en ny finanskris.Detta eftersom samhällskostnaderna är så höga med en ny kris. Skattebetalarna ska inte stå för notan igenom om en bank hamnar i obestånd.

Ingen argumenterade emot det. Men förslagen ska ses utifrån vilka effekter de får och inte efter deras syfte, sa Gunnar Hökmark. En tänkvärd replik. Bankchefen Anders Kvist framhöll vikten av sund marknadsdiscplin - ett sätt att hålla banker i hampan.

Vilka de samlade effekterna den nya omfattande regleringen av finansmarknaden får vet ingen. Börschefen konstaterade att det är viktigt att få igång tillväxten - och då kan bankregleringen vara ett hinder. Allt för höga kapitalkrav på bankerna kan riskera att strypa utlåning till småföretag.

Vad ska man dra för slutsats? Att efter kloka övervägande hitta en balanserad lagstiftning som väger samman olika önskemål är svårt. Ibland måste man ta strid för det man tror på. Den enda utländska talaren från en tankesmedja konstaterade vid lunchen att det var mycket konsensus i debatten. Så är det nog. Skillnaderna i syn på finansmarknaderna bland svenska politiker och näringsliv är inte så stora.

Sunda statsfinanser, konkurrens och transparens (genomlysning) på kapitalmarknaderna, en stark europeisk tillsyn istället för detaljreglering och ett bra konsumentskydd är de liberala ledord jag försöker arbeta efter.


Fakta:
Finansmarknadskommittén, kallad FMK, är tillsatt av regeringen med uppdraget att utgöra ett forum för dialog och samråd kring den finansiella sektorns villkor för att främja stabilitet, förtroende, effektivitet och utvecklingsmöjligheter. Läs mer på hemsidan: http://www.sou.gov.se/fmk/index.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar