torsdag 14 augusti 2014

Om Sverige. Om Irak. Om Syrien.

200 år av fred i Sverige!

Idag, den 14 augusti år 1814,  slöts freden mellan Norge och Sverige i Moss, den sk konventionen i Moss. Samma dag stupade den siste svenske soldaten, Berndt Storm från Bohusläns regemente. Förhoppningsvis den siste soldaten som stupat i ett svenskt anfallskrig.
Professor Sverker Oredsson i Lund och jag skrev en gemensam artikel förra året, där vi föreslog ett mer omfattande högtidlighållande av dessa 200 år. Så mycket av detta blev det tyvärr inte!


Irak och Syrien faller ihop!

Kurderna behöver vårt stöd.

Konstigt att Sverige inte skulle kunna bidra med vapen för undvika ett folkmord av yazider och kristna.
Kurdistan behöver vårt stöd i sin kamp för frihet och självständighet. 
Vackra ord blir till slut just bara vackra ord! 

Jag delar helt Fredrik Malms uppfattning att Sverige borde reagera positivt på en vädjan från det regionala ledarskapet i Kurdistan. 

Obama borde lyssna på sin tidigare utrikesminister!

Hillary Clinton dristar sig att kritisera president Obamas strategi för Syrien.
Att USA och EU inte förmådde att stödja det moderata motståndet mot president al-Assad, när revolten mot diktatorn i Damaskus var i sin linda, öppnade fördämningarna för allehanda militanta fraktioner. Idag ser vi resultatet med Isis framstormande i sitt mördande.
FN har misslyckats totalt med att leva upp till de stolta deklarationerna om "Ansvar att beskydda", R2P.
Världen har låtit sig duperas av Putin och Ryssland. Idag är närmare 180.000 döda i kriget i Syrien och miljontals människor på flykt.
Läs gärna några av mina tidigare artiklar om Syrien.
Jag har svårt att följa DN:s ledarskribent idag och hans argument att det vi ser idag inte kunde ha undvikits. En defaitistisk syn som inte jag delar!

7 kommentarer: