måndag 7 april 2014

Tid för Sverige att gå med i bankunionen

Artikel i Kvällsposten 4 april tillsammans med Jasenko Selimovic: Bankunionen innebär att Europeiska centralbanken, ECB, i slutet av året blir europeisk tillsynsmyndighet för euroområdets 130 största banker. Det ger stabilare banker, minskar splittringen på finansmarknaderna och stärker euroområdet. I en tid av ekonomisk osäkerhet är ECB den kanske viktigaste stabiliserande faktorn i EU. Läs hela artikeln på Kvällspostens webbsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar