torsdag 3 april 2014

En praktikants dagbok – Erik Hammar

Mitt namn är Erik Hammar och jag har tillbringat en vecka på Olle Schmidts kontor i Bryssel.  Jag växte precis som Olle upp i Skärv, Västra Götaland, och till vardags studerar jag filosofi, statskunskap och ekonomi vid Oxfords universitet i Storbritannien.

På måndagen anlände jag vid Europaparlamentets ingång i samma stund som Kinas president Xi Jinping. Jag kunde inte ha fått en tydligare indikator på att jag i sanning anlänt till ett av världens viktigaste politiska centra. Efter en introduktion till personalen och en rundtur i parlamentet fick jag möjlighet att närvara vid en gemensam session mellan Europaparlamentet och Panafrikanska parlamentet. Bland annat diskuterades den känsliga frågan om homosexuellas rättigheter. Det var mycket intressant att se hur de olika delegaterna ställde sig till saken.

På tisdagen fick jag en närmare inblick i hur det dagliga arbetet på kontoret. Mina kollegor Julia, Rickard och Valter har alla varit mycket vänliga och behjälpliga under min resa mot bättre förståelse av denna komplexa institutions olika mekanismer. Denna dag bestod till övervägande del av att förbereda material och underlag för de olika omröstningar som skulle ske på onsdagen. Tunga rapporter och komplicerade ändringsförslag var legio.

Under onsdagen skedde plenumdebatter vilka jag hade förmånen bevittna. Dessa föregicks av ett otroligt intressant gruppmöte med den liberala partigruppen (ALDE). Jag kom att förstå att gruppmötena spelar en väldigt viktig roll i samordnandet av ställningstagandena till de mycket komplexa och ofta tekniska förslag som behandlas i stora kvantiteter i parlamentet. Utan partigrupperna som institutionell samordningsmekanism dristar jag mig säga att parlamentets arbete vore nära nog ogörligt.

Idag (torsdag) har jag deltagit i ett av politisk energi pulserande förmiddagsmöte. Detta var med anledning av de omröstningar som skulle ske 11:30, innan vilka de svenska liberalerna (C och Fp) med tjänstemän samlades för att ta ställning i de sista kontroversiella frågorna. Efter detta och lunch deltog jag i en rundvandring med besökare från Trygg Hansa och deras samarbetspartner, Akademikerorganisationen SACO.  Vi hade även ett möte där Olle talade om de frågor som dominerat parlamentets arbete den senaste tiden.

Imorgon kommer jag att tillbringa förmiddagen på kontoret innan jag tar mig ut till Charleroi-flygplatsen för att återvända till Sverige. Det har varit en mycket berikande vecka där jag fått en djupare förståelse för de mekanismer och processer som resulterar i beslut som påverkar människor i Europa och världen varje dag. Framför allt vill jag tacka Olle för att han accepterade min förfrågan att komma till honom, samt Valter, Rickard och Julia för att de gjorde upplevelsen mycket minnesvärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar