tisdag 8 april 2014

Debatt om EU:s sociala dimension

Deltar i debatt om EU:s sociala dimension, arrangerad av Spring Alliance. #BetterEuropeNow 

Krisen i Europa måste politikerna ta ansvar för. För få politiker har tagit för lite ansvar för krisen.

Hög arbetslöshet måste bekämpas, men det görs främst av medlemsländerna och inte av EU! 

Biståndsfrågor är viktiga för mig. Jag har arbetat för Folkpartiets biståndspolitik.

Minimilöner är problematiskt. Kollektivavtal ska bestämmas av företag och fack! 

Jag stödjer den nordiska modellen, med relativt höga skatter, en välfärdsstat med ett starkt skyddsnät, en väl fungernade offentlig sektor, kollektivavtal, en privat sektor som kan blomstra utan för mycket detaljreglering. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar