tisdag 15 april 2014

Protektionism och administrativa bördor är inte ett recept på produktsäkerhet

 
Jag talade idag i parlamentet om hur viktig produktkvalitet är för konsumentsäkerheten på vår inre marknad. Men detta innebär inte att en produkts ursprung avgör dess kvalitet. Ursprungsmärkningar är långt ifrån alltid rättvisande. Den föreslagna utökade ursprungsmärkningen kommer att resultera i stora administrativa kostnader för EU:s små- och medelstora företag, samtidigt som det är svårt att bestämma exakt var en produkt producerats. En sko med läder från Kambodja och sula från Vietnam, som sytts ihop i Italien, kommer att betraktas som en produkt med ursprung i Italien. Förslaget är helt enkelt ett utslag av protektionism i syfte att försvåra försäljningen av utomeuropeiska varor.


Ovan min replik till Sergio Paolo Francesco Silvestris från den konservativa gruppen.

En produkts kvalitet ska avgöras av tester, inte av protektionistiska fördomar om produktens ursprungsland. Ökade administrativa kostnader för små- och medelstora företag gagnar knappast Europas konsumenter, precis som protektionism inte gagnar vår inre marknad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar