tisdag 15 april 2014

Röstade ja till EU:s bankunion

Bankunionen som vi röstade om idag är av stor politisk och ekonomisk betydelse för valutaunionen och EU. Kanske den viktigaste omröstningen under hela mandatperioden. Jag röstade för bankunionen.

Nu får vi en gemensam stark europeisk tillsynsmyndighet i form av ECB - inte 28 svaga. Också en gemensam stabilitetsfond, så att skattebetalarna inte drabbas.

Valutaunionen har ifrågasatts av ekonomer och opinionsbildare ända från dess början.

De som inte trodde att euron skulle bli verklighet hade fel.

De som trodde att euron skulle kollapsa hade fel.

De som för två år sedan trodde Grekland skulle tvingas lämna valutaunionen hade fel.

Tid för eftertanke för dem som inte förstår beslutskraften som unionen kan uppbåda i orostider. Europa reser sig ur den värsta krisen sedan 20- och 30-talen.

Grekland har återvänt till internationella kapitalmarknaden. Också Irland och Portugal håller på att återhämta sig.

EU har visat sin styrka i svåra tider - bankunionen skapar stabilitet och trygghet. Men reformerna måste nu fortsätta. Jag beklagar att Sverige står utanför bankunionen. Det är inte bra för de svenska storbanker och försvagar Sveriges inflytande i EU.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar