måndag 7 april 2014

Vice ECB-chefen utfrågad i utskottet

Under hearingen med ECB:s vice ordförande Vitor Constancios om ECB:s årsrapport så fick jag möjlighet att ställa liberala gruppens fråga.

Jag frågade Constancios om skattekonsolidering. Behövs mer strukturella åtgärder i ekonomin? Och ska Frankrike tillåtas vänta med att uppnå balans i sina budgetar? 

Det är upp till Kommissionen att utvärdera om Frankrike lever upp till sina löften för att ha en budget i balans. Det är upp till varje land att bestämma om man vill höja skatterna eller sänka sina utgifter.

Har vi för lite, för mycket eller lagom mycket sparande?

Constancios svarade undvikande. Men han uttryckte sitt stöd för budgetkobsoliderinh, att länderna i kris måste minska sina skulder. Problemet är att efterfrågan är låg i hela världen. Detta dämpar ekonomisk tillväxt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar