tisdag 21 maj 2013

Jag kandiderar till det liberala europeiska partiet ALDE

Idag offentliggörs min kandidatur till posten som vice ordförande för det liberala europeiska partiet Alliansen liberaler och demokrater för Europa, ALDE. ALDE är det tredje största politiska partiet som finns representerat i Europeiska unionens institutioner, med ett 70-tal Europaparlamentariker och ett antal ledamöter i både Europeiska kommissionen och Europeiska rådet.
 
Jag är glad för förtroendet från Folkpartiets ledning. Sverige måste vara med när EU utvecklas och genom att nominera mig visar Folkpartiet att vi har ambition att vara med och påverka.
 
Skulle jag bli vald till vice ordförande för ALDE är min förhoppning att jag ska kunna medverka till att frågor såsom värnandet av mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och ett stärkt konsumentskydd får ett större genomslag i den europeiska debatten.
 
Från och med valet 2014 kommer flera av de europeiska partierna att enas kring en kandidat till posten som EU-kommissionens ordförande. Det innebär att partierna får en aktivare roll i EU-samarbetet.
 
Det är av största vikt att stärka demokratin inom EU och främja en europeisk debatt. Det är nu de europeiska partierna får sitt genombrott. Att kandidater till posten som EU-kommissionens ordförande i kommande valrörelse öppet och transparent visar partitillhörighet och visioner för framtidens Europa är ett nödvändigt steg mot ett mer demokratiskt EU!
 
Här finner Du min kampanjsida. Hjälp mig gärna att sprida den vidare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar