torsdag 23 maj 2013

En stark, gemensam tillsynsmyndighet, inte 27 svaga

I tisdags talade jag om bankunionen i plenum under parlamentets session i Strasbourg . Två rapporter var uppe för diskussion inför en preliminär omröstning på onsdagen. Rapporterna gäller förslagen om en gemensamma tillsynsmyndighet, SSM (Single Supervisory Mechanism). SSM är ett led i bankunionen och är ett verktyg för en gemensam översyn av finansiella institutioner på EU-nivå.
 
Jag menar att SSM-förslaget är mycket positivt. Många har understrukit vikten av en fungerande bankunion för att skapa förutsättningar för en sann valutaunion. Bankunionen är även nödvändig för att förhindra fragmenteringen av kreditmarknaderna som just nu sker i Europa.
 
Jag hoppas även att förslag om gemensamma regler för hantering av banker i kris, och eventuellt en gemensam insättningsgaranti, också blir verklighet inom kort.

Bankerna är inte längre endast en nationell angelägenhet - det har den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen lärt oss. Vi behöver en stark, gemensam tillsynsmyndighet, inte 27 svaga.

Svenska banker är i allra högsta grad internationella. Ändå har Sverige hittills sagt nej till att ta del i bankunionen. Jag satt i finansutskottet i Riksdagen i början på 90-talet när räntan var på väg mot 2000 %. Vad är det som säger att denna typ av kris inte kan drabba oss igen?

Sverige borde tänka efter före, och ansluta sig till bankunionen, en del i det nya, starkare EU som växer fram.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar