fredag 17 maj 2013

EU-länder måste göra upp med sin homofobi!

Idag är det den internationella dagen mot homofobi. Över hela världen uppmärksammas hatbrott och våld mot homosexuella, bisexuella och transsexuella.

Varje dag diskrimineras homosexuella och transpersoner, de hotas, misshandlas, förföljs och till och med mördas p.g.a. sin sexuella läggning. I över åttio länder runt omkring i världen är olagligt med sexuella relationer mellan personer av samma kön. Det är oacceptembelt att detta fortfarande förekommer och det är sorgligt att vi inte kommit längre år 2013.

I 10 EU-länder är registrerat partnerskap är fortfarande förbjude och t.ex. Finland och Storbritannien förbjuder samkönade äktenskap. I de baltiska länderna är registrerade partnerskap förbjudet och diskriminering av HBT-personer på grund av homo- och transfobi mycket utbrett.

EU har inte möjlighet att direkt påverka de nationella parlamentens beslut om rätten till registrerat partnerskap och samkönat äktenskap, men EU:s stadga om grundläggande rättigheter och förbudet om att diskriminera på grund av sexuell läggning har en okränkbar status.

Frågan behandlades när den liberala gruppen i Europaparlamentet besökte Litauen och landets utrikesminister i förra veckan. Litauen ska axla ordförandeskapet efter Irland till hösten och bör föregå med gott exempel. Landet vill under sitt ordförandeskap prioritera relationerna med EU:s östra grannar, och här måste diskrimineringen av HBT-personer vara en central fråga.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar