måndag 26 november 2012

Direkt från Paramaribo: Företagsbesök

Andra dagen i Paramaribo började med en presentation av landets statsägda oljeföretaget Staatsolie. Vi åkte ut till företagets för att se anläggningen och det nya oljeraffinaderiet som var under konstruktion. Projektet är det andra största i landets historia, just efter en aluminiumanläggning som idag sett sina bästa dagar. Landet har oljefyndigheter i de under vattnet i de sydöstra territorierna, och genom det nya raffinaderiet kan landet nu tillverka diesel för eget bruk.

Egna resurser är viktigt för att säkerställa tillgång till energi, en nödvändighet för både industri- och servicesektorn som sakta men säkert växer. Företaget tillverkar även asfalt som är viktig för att bygga ut landets infrastruktur. Att kunna transportera produkter och råvaror till kuststen för export är central för att nödvändiga investeringar kan bli verkliga. 

Företagets representanter visade mycket stolt upp den nya tekniken där importerade sockerrör omvandlas till etanol. Det är alltid roligt att höra om gröna och hållbara lösningar men här kunde jag inte låta bli att ställa några följdfrågor. Jag ser inte det hållbara i att importera sockerrör från Brasilien för att sedan göra det till biodrivmedel. Odlingsmark ska i första hand användas till mat och foder, och bränsle kan vi tillverka av restprodukter. Stabroek news rapporterade från besöket

Arthur Gwagwa, människorättsaktivist från Zimbabwe påpekade att det är viktigt för utvecklingsländer att inte bara vara del av uppbyggnaden av anläggningar som utvinner naturresurser, det ska också vara med och driva den färdiga processen. Han har beklagliga exempel från sitt hemland där bland annat den omfattande diamantindustrin inte alls kommer befolkningen till nytta. Transparens har aldrig varit mer nödvändigt! 

Under vårt besök vid Staatsolie fick vi bevittna en myllrande aktivitet på anläggningen. Det är så klart glädjande att se att så många arbetsplatser skapas när landet investerar i uppgraderingar. Men att skapa arbete är en kortsiktig lösning, att investera i lokal kunskap ger en reell utveckling. 

Den del av AVS-EU delegationen som besökte Staatsolie. Det gamla oljeraffinaderiet - och det annalkande regnet - syns i bakgrunden. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar