fredag 23 november 2012

En praktikants dagbok


Anton Wemander, aktiv i LUF i Skåne och student vid Jursitprogrammet i Lund, berättar om sin praktikvecka med Olle Schmidt under den här veckans session i Strabourg:

"Hur skulle jag kunna komma i kontakt med Olle utan att hans sekreterare hindrar mig? Det var den första tanken som slog mig när jag bestämde mig för att inom ramen för juristprogrammet försöka få en praktikplats inom Olles stab. Efter en utdragen facebookchat med Olle var dock praktikplatsen fixad!

Anledningen av valet att praktisera på en politisk institution var enkelt: jag har alltid varit intresserad av att prova på att arbeta med politik på heltid. Dessutom är jag särskilt intresserad av EU-frågor och av hur beslutsfattandet vid Europaparlamentet går till i praktiken.

Det har varit intensiva dagar med tidiga morgnar och sena kvällar under min praktik hos Olle. Unionen är inne i ett kritisk skede på grund av det ekonomiska läget och risken för en splittring av unionen är överhängande. Visserligen har ryktena kring en Grexit svalnat, men nu är istället fokus på hur Storbritannien förhåller sig till den nya budgeten. Stämningen i korridorerna i Europaparlamentet är dock avslappnad, men bakom fasaden döljer sig den ständiga frågan: kommer länderna att komma överens om hur de ska tackla krisen och hur budgeten ska prioriteras.

Under min praktik har jag skuggat Rickard Ydrenäs som arbetar som politisk sakkunnig i Olles stab. Arbetet har bestått i att vara med under förhandlingar, korrekturläsa och ge kritik på artiklar, sammanfatta kompromissförslag och förbereda Olles handlingar. Under veckan har vi arbetat med frågor rörande bankunionen, som ska få stabiliserande effekter på den oroliga ekonomin, och en förordning om revision. Även om Olle och jag i stort har samma politiska värderingar har det ibland varit svårt att inte ifrågasätta de slutsatser han har kommit fram till. Jag är trots allt en ettrig ungdomspolitiker.

Det som ideligen slår mig under arbetet med Olle är hans ständiga optimistiska syn om unionens framtid. Olle kämpar stenhårt för att ena en allt mer splittrad union och vägrar kompromissa med sina liberala ideal. Det handlar om att vara pådrivande i arbetet mot den nya bankunionen, kampen mot detaljreglering och för ökad transparens inom EU:s institutioner. Det är fantastiskt att se en parlamentariker som vägrar vända kappen efter vinden!

Den största skillnaden, mot hur jag hade tänkt mig att arbetet som politisk sakkunnig skulle vara, ligger i hur pass stort inflytande man som politisk sakkunnig kan ha. Olle och Rickard diskuterar ständigt ändringsförslag och hur de på bästa sätt kan gå igenom sina kompromissförslag. Det har varit särskilt intressant att se hur man lägger upp sin taktik för att på bästa sätt få genomslag för sin politik och hur det vardagliga arbetet som Europaparlamentariker ser ut.

Det varit en väldigt tuff och svår praktik, med många frågetecken och förvirrande moment. Detta har bidraget till en av de mest lärorika veckorna i mitt liv och en bra insyn i hur beslutandet går till inom Europaparlamentet. Dessutom har jag fått fördjupad kunskap om hur diskussionen kring bankunionen går till och varför skiffergas är dåligt för miljön. Ett frågetecken kvarstår dock, var det verkligen Olle som svarade på det där facebookmeddelandet?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar