tisdag 27 november 2012

Ambitiösa klimatmål kräver gemensamma energilösningar

Under hösten har jag som liberala gruppens förhandlare behandlat EU-kommissionens energifärdplan för år 2050. Det kan kännas som en väldigt lång framförhållning men långsiktighet krävs i energipolitiken.  Spelreglerna måste dras upp i god tid för att privata och offentliga investerare ska kunna planera sina investeringar.

Jag utvecklar mina tankar i en artikel på Gröna Liberaler

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar