tisdag 13 november 2012

Tonio Borg är olämplig som EU-kommissionär

Jag anser att Tonio Borg är särskilt olämplig för den föreslagna portföljen med hälsofrågor och jag kommer inte att stödja nomineringen. Även om rådet och kommissionen inte behöver ta  hänsyn till Europaparlamentets rekommendation, anser jag att Barroso och stats-och regeringscheferna är skyldiga att följa parlamentets beslut. Förhoppningsvis avvisas hans kandidatur och en bättre lämpad kandidat kan föreslås. 


På flera sätt har Tonio Borg visat att hans politiska synsätt inte är förenligt med EU:s grundläggande värderingar. Jag tänker bland annat på att Borgs syn på kvinnans rätt sin kropp, att han motsatt sig rätten till skilsmässa samt att han inte respekterar homosexuellas rättigheter.


Att Borg dessutom misstänkts ha kopplingar med Kazakstans förra ambassadör i Österrike, Rakhat Aliyev, som är misstänkt för penningtvätt i flera EU-länder, ställer ytterligare frågetecken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar