onsdag 14 november 2012

Radikalisering i skolor och universitet - ett växande problem

Igår höll jag tillsammans med European Foundation for Democracy ett seminarie om radikalisering i skolor och universitet. Det är ett växande problem vi måste tala öppet om, utan att man själv riskerar att blir klassad som rasist. Detta är ett problem i många Europeiska länder. Inte minst i Sverige och i min hemstad Malmö där man märker ökad radikalisering bland religiösa och politiska grupper bland annat i skolor.

 Robert Sutton, forskare hos Student Rights i London påpekade att man från skolornas och universitetens ledningar är ofta motvilliga att anmäla extremism och radikalisering när de ser det. Man är helt enkelt rädd att bli anklagad för att vara rasist. Han tog upp ett exempel där en student hölls dagar i förhör eftersom han laddade ner en extremsimmanual till sin avhandling. Däremot hade man valt att bortse från en annan student som tittat på vapen och manualer på Internet då man var rädd att anmäla eftersom man kunde bli anklagad för rasism.

Ahmed Mansour, Arab-Israelisk psykolog som bor i Berlin, berättade att han hade arbetat i Sverige med journalister och studenter. Han förklarade att lärarna ville gärna inte tala öppet om radikalisering i skolan men pratade friare när man inte hade skolan hängande över en. Han påpekade att i Berlin, liksom Malmö, har haft problem med ökade attacker på judar. Bara två veckor sen hade en rabbi blivit attackerad på en öppen gata. Att detta kan ske i just Tyskland är helt oacceptabelt! Detta är även ett problem i Malmö där rabbinen Shneur Kesselman och andra Malmöbor med judisk bakgrund blir trakasserade. Även här är det ofta helt oprovocerat ute på öppen gata.
Vi måste bli bättre på att involvera studentföreningar och organisationer för att motverka och känna igen radikalisering när de uppstår. Vi måste förse lärare med verktyg för att lägga märke till extremism i klassrummen och inte vara rädda för att anmäla det när man ser det. Motivationen kanske inte alltid finns där, och då är det viktigt att man utbildar lärare och medlemmar i studentorganisationer hur man ska gå till väga och att man tar problemen på allvar.

Det är även viktigt för myndigheter på olika nivåer att göra de man kan. I England finns till exempel sedan tre månader en telefonlinje man kan ringa om man som förälder misstänker att ens barn håller på att radikaliseras.

Roten till problemet är individens utanförskap och samhällets okunskap. Här har vi politiker ett ansvar. Och viktigast av allt, vi måste se till att alla våra ungdomar utrustas med ett kritiskt tänkande!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar