onsdag 14 november 2012

Europaparlamentet måste ifrågasätta Borg!

Igår hade jag och mina kolleger i utskottet för inre marknad och konsumenträtt möjlighet fråga ut den tilltänkta kommissionären Tonio Borg. Den föreslagne efterträdaren till hälsokommissionären John Dalli kommer bland annat att vara ansvarig för folkhälsa, hälsovård och konsumentskydd. Borg är öppen abortmotståndare och erkänner inte LGBT personer rättigheter, och att han nu skulle bli ansvarig för alla europeiska medborgares folkhälsa har väkt protester både från allmänheten och bland kollegerna i Europaparlamentet.

Jag tycker att valet av kommissionär är olyckligt. Under utfrågningen var det tydligt att Borg hade förberett sig väl och svarade som den slipade och erfarne politiker han är. På alla känsliga frågor svarade han att som kommissionär tar han sig ann en ny roll och kommer att arbeta för att EU:s grundvärden upprätthålls. Borg menade att hans personliga åsikter på så sätt inte var ett problem.

Jag håller inte med. Vi måste fråga oss vem det är vi väljer. Jag anser inte att vi väljer en anonym byråkrat, utan en politisk ledare. Jag vill att EU-kommissionen ska föra en politisk agenda och då måste vi ha kommissionärer vars politiska värderingar vi litar på. Kommissionen må vara i en svår situation just nu, och Barroso ser gärna att Dallis tomma stolen fylls så snart som möjligt. Jag tycker att parlamentet ska ta sig tid att utvärdera vad vi kan kräva av en kommissionär. Ska han ge upp sina personliga åsikter till förmån för EU:s grundläggande värderingar - eller att han ska dela?

Nästa vecka i Strasbourg kommer Europaparlamentet att rösta om Tonio Borgs varande eller icke-varande som hälsokommissionär. Inom den liberala gruppen är vi överens. Han är inte lämplig för den föreslagna portföljen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar