onsdag 21 november 2012

Tonio Borg ny EU-kommissionär

Idag röstade Europarlamentet för att godkänna Tonio Borg som EU-kommissionär för folkhälso- och konsumentfrågor. Vi var allt från enhälliga men resultatet blev 386 ja-röster mot 281 nej-röster och 28 nedlagda röster. Jag var förvånad över att det var så många som röstade för.
Under de kommande dagarna kommer EU-länderna att formellt utnämna honom och efter det kan han börja sitt nya jobb som. Jag och mina liberala kolleger som röstade emot Borgs utnämning är såklart besvikna. Vi hade om möjligt sett han tilldelats en annan portfölj.

Efters Borgs utfrågning inför utskottet för inre marknad och konsumenträtt skickade han en skriftlig försäkran om att han tänker respektera EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, tobakslagstiftning och kvinnors och HBT-personers rättigheter.

Tiden får utvisa om han lever upp till dessa löften. Vi kommer att hålla ett vakande öga på honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar