tisdag 17 september 2013

EU borde städa framför egen dörr innan man petar i privata bolagIdag röstade Ekonomiutskottet om yttrandet på EU-kommissionens förslag till direktiv om jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser, som ska tvinga Europas ca 5000 börsnoterade bolag att ha minst 40 procent kvinnor i styrelserna år 2020, annars väntar böter.

Jag har varit rapportör för yttrandet och glädjande nog röstade en stor majoritet i utskottet till mitt förslag att överväga lagstiftning också för EU:s institutioner och myndigheter vid nästa översyn av direktivet.

Kvotering är fel metod och jag tror på att införa den danska modellen också i resten av Europa. Modellen innebär att företag måste sätta upp individuella jämställdhetsmål för ledningsnivån och upprätta en jämställdhetspolicy. Det är dags att göra något åt den manliga dominansen i europeiska storföretag.

Vårt yttrande skickar en tydlig signal till EU-kommissionen att sopa rent framför egen dörr och se till att EU:s institutioner och myndigheter, som Europeiska Centralbanken, inför en jämn könsfördelning i dess styrande organ. Ett steg i rätt riktning vore ju om man, som jag föreslagit, nominerar en kvinna och en man i urvalsprocessen till höga poster inom institutioner och myndigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar