torsdag 19 september 2013

Marknadskontroll är viktigt men vi måste akta oss för överreglering


Idag var jag värd för ett seminarium i Europaparlamentet om marknadstillsyn. Inbjudna till panelen var bland annat den liberala parlamentarikern Jürgen Creutzmann, Hans Ingels från Kommissionen och representanter från näringsliv och intresseorganisationer.

Marknadskontroll inom den inre marknaden är ett hett ämne just nu och kommissionen har i år presenterat ett paket med förslag gällande marknadskontroll av produkter och produktsäkerhet. Marknadskontroll och harmonisering är viktigt för att säkerställa att EUs konsumenter skyddas från farliga produkter och att EUs företag konkurrerar på lika och förutsebara villkor. Det är en förutsättning för att den inre marknaden, en av EUs hörnstenar, ska kunna fungera effektivt och bidra till tillväxt och jobb i Europa. Men det är viktigt att vi är på vår vakt. Om pendeln slår över till överreglering och administrativt krångel riskerar vi att hämma företags möjlighet till att skapa tillväxt. Vi måste våga lita på EU-medborgarnas sunda förnuft och att de kan ta ansvar för sig själva!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar