måndag 16 juli 2012

Washington första dagen - ett varmt mottagande

Första dagen i Washington upptogs av möten med finansdepartementet(Treasury), europeiska banker med verksamhet i USA, IMF samt avslutande middag med Nasdaq OMX. Intresset för EU och hur tillståndet är i eurozonen tilldrog huvuddelen av dagen.

Det finns en påtaglig oro i USA att problemen i Grekland, Spanien, Italien, Portugal och Irland kommer att påverka den amerikanska ekonomin negativt. De tidigare tillfällen jag varit här har engagemanget för vad som händer på andra sidan Atlanten varit begränsat. Så icke nu! Att lyssna till IMFs analys över vad som krävs av ytterligare koordinering av euronzonen var ytterst intressant. Som vanligt är denna institution försiktig i sina ordval, men det gick inte att ta fel på allvaret i deras bedömning av situationen.

Kvällen avslutades med ett för mig intressant och stimulerande meningsutbyte med den förre kongressmannen Michael G Oxley om USA, Europa, Obama, Romney och den framtida finanssektorn. Michael Oxley har en 25 årig karriär i kongressen bakom sig. Han är tillsammans med senator Paul Sarbanes ansvarig för den vittomtalade lagstiftningen Sabanes-Oxley från 2002, som var en reaktion på bl a konkurserna för Enron och Worldcom, striktare och bättre kontroll inom företagen.

Vi slog vad om två flaskor champagne vem som vinner valet i höst. Min amerikanska kollega håller på Romney och menar att Obama håller på att göra USA till ett mini Europa präglat av socialism. Hans främsta kritik riktades mot sjukvårdsreformen, Obamacare, ett nedsättande omdöme med ett republikanskt ordval. Den förre kongressmannen och jag hade inte många gemensamma uppfattningar, men herr Oxley var en riktigt trevlig och minnesvärd amerikansk politiker med humor och känsla för självkritik. Han var dessutom klart insatt i vad som händer i Europa. Jag lovade att höra mig efter valet!Här utanför IMF med en del av vår delegation 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar