torsdag 5 juli 2012

Nej till ACTA

Under veckans plenisession röstade vi om det mycket uppmärksammade ACTA-avtalet, som är ett internationellt handelsavtal för att skärpa lagstiftningen kring upphovsrättsliga frågor.

Debatten har varit omfattande, inte minst på nätet och vi Europaparlamentariker har fått tusentals mail från oroade medborgare. Från FP:s sida har vi både på hemmaplan och i Europaparlamentet varit pådrivande för att få mer öppenhet och transparens kring avtalet.

Situationen förbättrades visserligen under förhandlingarnas gång, och både Europaparlamentet och allmänheten fick mer information om vad avtalet innebar.

Jag röstade tillsammans med kollegorna i den liberala gruppen emot avtalet. Min främsta kritik är att det varit för många osäkerheter kringavtalet som kommissionen helt enkelt inte kunnat förklara för vare sig oss Europaparlamentariker eller för allmänheten. En annan viktig kritik är att USA inte ser avtalet som bindande. Att då rösta igenom ett illa skrivet avtal känns inte rätt.

Jag anser att immaterialrätten är viktigt och bör skyddas, men inte genom ACTA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar