torsdag 5 juli 2012

Allas möjlighet till ett enkelt bankkonto

Glädjande nog röstade vi igenom förslaget om en allmän rätt till ett bankkonto. Närmare 30 miljoner EU-medborgare saknar tillgång till ett bankkonto och detta rekommenderas EU åtgärda genom att införa ett regelverk om rätten till bankkonto. Att ha tillgång till ett bankkonto måste vara en självklarhet. Vardagliga saker som att betala hyra, få lön och spara pengar är mycket svårt utan bankkonto. Trots den fria rörligheten inom EU är det fortfarande krångligt att bo i ett land och få lön i ett annat, eftersom många banker ställer höga krav på den som vill öppna ett lönekonto. De rekommendationer och självregleringar av branschen som finns har inte fungerat och nu måste en lagstiftning på europeisk nivå övervägas. Nu är det upp till EU-kommissionen att avgöra om det ska läggas fram ett lagförslag, som tidigast blir aktuellt i början av nästa år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar