onsdag 18 juli 2012

Andra dagen i Washington - än hetare

Washington upplever en av de mest intensiva värmeperioder på decennier, ständigt över 30 grader och fuktigt.

Idag besökte vi de båda myndigheterna SEC, som utövar tillsyn över värdepappershandel, och CFTC som är tillsynsmyndighet för terminsmarknaden. Vi diskuterade Liborskandalen- en manipulation av bankernas sk Libor interbankränta, som uppdagats skett under flera år i London av Barclays - och hur reglera olika finansiella instrument på likartat sätt i USA och Europa.

Dagen avslutades på Capitol Hill och möten med de två republikanska ordföranden för bank-och finansärenden. Spencer Bachus från Alabama och Scott Garrett från New Jersey. Det märktes att valrörelsen startat. Åsikterna gick isär om vad som behövde göras och viljan att hitta lösningar mellan partierna var inte stora. Det råder en väntans tid på Capitol Hill.

Imorgon Fedchefen Ben Barnenke, som idag varnat för en svagare återhämtning än väntat.


Delegationen från europaparlamentets ekonomiskautskott och Spencer Bachus på Capitol Hill 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar