måndag 9 juli 2012

Sydsudan förtjänar en ärlig chans

Idag är det ett år sedan Sydsudan förklarade sig självständigt från Sudan. Folkomröstningen om självständighet var en fredlig och lyckosam start för det nya landet, men från åskådarbänken kunde vi se problemen torna upp sig. Krig längs de ännu ej bestämda gränserna, konflikter mellan befolkningsgrupper, och inte minst om oljan har varit orosmoln sedan dag ett.

För många sydsudaneser innehåller dagens självständighetsfirande en stor dos av bitterhet. Efter decennier av krig och två miljoner döda trodde många nyblivna sydsudaneser att de nu äntligen var trygga i sitt nya land. Så blev det tyvärr inte. För några dagar sedan förlängde FN:s säkerhetsråd fredsbevararuppdraget i landet för ytterligare ett år. Säkerhetsrådet uppmanade också Sydsudan att ta mera ansvar för att skydda civilbefolkningen. FN:s flyktingorgan varnar för att den humanitära situationen i Sydsudan håller på att bli ohållbar.

Roten till problemet är att majoriteten av oljetillgångarna finns i Sydsudan, men för att transportera oljan till kusten behövs de redan befintliga sudanesiska rörledningar. Och vad som är ett skäligt pris för att få använda rörledningarna är man inte överens om. Dessutom är det fortfarande inte avgjort var gränsen faktiskt går vid några av de här oljerika regionerna. Då det nu gått ett år utan att de här mycket viktiga problemen lösts ut, anser jag att det internationella samfundet bör ta en aktivare roll. Det är bra att FN är närvarande med fredsbevarande styrkor, men för att verkligen lösa konflikten behöves även kunniga experter som kan hjälpa till att hitta en hållbar lösning.

Även Sudan har drabbats av konflikten. Den förlorade inkomst som följde av att oljefyndigheterna blev sydsudanesiska har lett till ekonomiska åtstramningar. Detta har lett till stora demonstrationer i ett land där befolkningen redan är trötta på president Omar al-Bashirs 23-åriga styre. Men hittills har Bashir inte visat sig mottaglig för folkets protester, eller omvärldens krav på att han ska infinna sig i internationella brottsmålsdomstolen i Haag för de brott mot mänskligheten han begick under inbördeskriget och Darfurkonflikten.

Vi var alla lättade när sydsudaneserna på ett fredligt sätt utropade sig självständiga, men nu behöver politikerna leva upp till förväntningarna. Sydsudans president Salva Kiir behöver nu föra en trovärdig politik där oljeinkomsterna tydligt kommer befolkningen till nytta. Annars är risken att det inte blir så många fler självständighetsfiranden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar