fredag 27 april 2012

Mer öppenhet och transparens krävs


Igår presenterade Telia Sonera sin ambition och handlingsplan för att komma till rätta med de svåra problem som funnits i företagets närvaro i flera diktaturer. Telekomoperatörer i dessa länder, inklusive dotterbolag till Telia Sonera, har accepterat regimernas krav på avlyssningsmöjligheter och dataöverföring. Detta understödjer regimens förtryck och övervakning av oppositionella, journalister och demokratiaktivister i bland annat Vitryssland, Uzbekistan och Azerbajdzjan.

Jag tycker att det hedrar Telia Sonera att de erkänner att problemen finns och att de tagit fram en handlingsplan för att hantera dem. Men det krävs mer än ett arbetsprogram och skulle vilja se garantier för att Telia Sonera och andra telekomoperatörer med svensk anknytning i framtiden står emot orimliga krav från diktaturer som vill avlyssna den egna befolkningen. Mer öppenhet och transparens krävs för att vi ska kunna lita på våra telekomföretag som verkar i länderna i diktaturbältet. Och debatten måste fortsätta med internationella diplomatiska påtryckningar på diktatorerna och med ett starkt svenskt och europeiskt stöd till de demokratikämpar som fortfarande arbetar i dessa länder!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar