torsdag 19 april 2012

Hellre morot än piska!

CCCTB - en gemensam, konsoliderad europeisk bolagsskattebas - är ett viktigt första steg till en bättre konkurrenskraft hos europeiska företag och en effektivare inre marknad. Det ger fler jobb, minskar företagens kostnader och avskaffar onödig byråkrati. Se hela Olles inlägg i plenum här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar