tisdag 3 april 2012

Inre marknaden - konsumenternas marknad

Det är tjugo år sedan den europeiska inre marknaden skapades. Fri rörlighet för människor, kapital, varor och tjänster är ett framgångsrecept!

Den inre marknaden ger framför allt möjligheter till Europas konsumenter och medborgare. I Europaparlamentets utskott för inre-marknadsfrågor är konsumenterna alltid i fokus.

Just nu diskuterar vi bland annat en rapport om lättare tillgång till enkla bankkonton. Säg att du bor i ett land men jobbar i ett annat - eller att du åker utomlands för en kort period för att jobba eller studera. Då ska det vara enkelt och smidigt att genast öppna den allra enklaste formen av konto till en rimligt låg kostnad. Den här typen av åtgärder gör vi för att det ska vara så lätt som möjligt att röra sig över gränserna. Men dessutom för att det ska bli enklare att vara konsument i alla EU-länderna! Om fler får tillgång till enkla bankkort innebär det också att fler kan t.ex. handla via internet, handla i olika länder, och det ger i sin tur tillväxt och chans till fler jobb. Något som dagens Europa så väl behöver.

Under våren och sommaren har jag fått uppdraget att förhandla för den liberala gruppen i ett par frågor som rör ytterligare åtgärder för den inre marknaden. En rapport som jag ska "skugga" är den om handel via internet och mobiltelefoner - alltså säkra köp med nya elektroniska verktyg. Framför allt mobiltelefonens roll som betalkanal kommer sannolikt växa och förändras. Då måste lagstiftningen vara alert och följa med i den tekniska utvecklingen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar