onsdag 11 april 2012

Inget vapenstillestånd i Syrien

Innan påsk meddelade FN:s sändebud Kofi Annan att den syriska regimen gått med på att dra tillbaka sina trupper innan den 10 april. Och nu är vi här - utan minsta tecken på tillbakadragande. Under helgen har regimen snarare trappat upp våldet, med uppemot 150 människor som mist livet enbart under lördagen och söndagen.

Från regimen hörs heller inget tal om vapenstillestånd utan om hur FN och Kofi Annan misstolkat fredsplanen. Al-Assad kräver att oppositionsstyrkorna presenterar ett skriftligt löfte om eld upphör innan något vapenstillestånd kan vara aktuellt, vilket är långt ifrån vad som talades om när fredsplanen drogs upp.

Den fria syriska armen, FSA, är den största väpnade gruppen och har avvisat de nya kraven med argumentet att det enligt fredsplanen är regimen som ska ta första steget. FSA må ha rätt i sak men en långsiktig inställning skulle vara att den som först lägger ned vapnen och slutar ta livet av sin befolkning också har störst trovärdighet när ett nytt Syrien sedan ska byggas upp. Det kommer att finnas tillräckligt med mottsättningar inom landet och här har båda sidor ett ansvar gentemot det syriska folket som de säger sig strida för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar