torsdag 27 februari 2014

Socialdemokraterna och moderaterna och röstade emot transparens om provisioner

I går röstade Europaparlamentet om ett reviderat försäkringsförmedlardirektiv, IMD2. Idag kan vi se hur de olika partigrupperna röstade. Noterbart är att det var ett jämt resultat i omröstningen om att införa ett provisionsförbud för försäkringsförmedlare. 316 ledamöter röstade för ett förbud, däribland socialdemokraterna och miljöpartiet. Emot röstade 322 ledamöter, samtliga borgerliga partier var emot. 9 ledamöter avstod i omröstningen.

Europaparlamentet röstade för att införa transparens kring avgifter, kostnader och provisioner rörande sparförsäkringar. Moderaterna och socialdemokraterna röstade emot utskottets förslag kring skarpare krav om öppenhet kring avgifter och provisioner för sparförsäkringar, vilket Olle Schmidt drivit igenom i utskottet.

Det är märkligt att socialdemokraterna, men tyvärr också moderaterna, röstade emot utskottets skarpare krav på  transparensen och öppenheten kring sparprodukter. Ett av de stora problemen har ju varit att investeringsprodukter sålts utan att konsumenten haft tillräcklig information om avgifter och provisioner. Här försökte jag forma en bred majoritet som vi brukar göra i Sverige där vi värdesätter öppenhet och transparens. Särskilt lätt var det att komma överens med miljöpartiet.

 Parlamentets text om omröstningen finner du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar