måndag 3 mars 2014

Min sista fråga till Mario Draghi

Under den sista utfrågningen med ECB-chefen Mario Draghi fick jag möjlighet att ställa tre frågor för den liberala gruppen.

Till att börja med tackade jag Mario Draghi för hans insatser de senaste åren som ECB-chef och att han styrt EU ut ur krisen.

Jag ställde tre frågor till Draghi: 1. vilka effekter situationen i Ukraina får för Eurozonen? 2. När ECB kommer publicera mötesprotokoll från dess lednings- och styrelses möten? 3. Som ledamot från ett land utanför eurområdet, kommer inte bankunionen leda till ett mer delat och splittrat Europa? 

Draghi svarade utförligt på mina frågor.

1. ECB-chefen hävdar att situationen i Ukraina har liten ekonomisk effekt på eurozonen, men att det kan ha en stor geopolitisk effekt! Vi måste noga följa utvecklingen, konstaterade Draghi! 

2. Draghi hävdar att han startat en dialog inom ECB om publicering av mötesprotokoll och hoppas att det kommer ett beslut om att publicera mötesprotokollen de närmaste fem åren. Det var ett löfte från honom. 

3. Bankunionen är ett steg mot ett djupare ekonomiskt och politiskt samarbete! Fler steg måste tas! Det viktigaste med EMU är att det är en öppen design, alla medlemsländer i EU ska kunna delta i bankunionen! Inga länder får stängas ute! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar