måndag 17 februari 2014

Medborgarinitiativ om friskt vatten visar EUs demokratiska kapacitet

Idag hölls den allra första utfrågning i parlamentet med anledning av ett medborgarinitiativ. Medborgarinitiativet möjliggör att medborgare från EU:s länder kan sätta frågor på EU-kommissionens och Europaparlamentets agenda. Sveriges kommissionär Cecilia Malmström var den som först drev idén om ett medborgarinitiativ under sin tid som Europaparlamentariker. Det är mycket glädjande att se att det nu är verklighet.

Dagens utfrågning var med grundarna av uppropet Right2Water, ett initiativet som sedan 2012 arbetat hårt för att alla EU-medborgare ska få tillgång till rent vatten genom 22 projekt i 17 medlemsländer. Right2Water är ett tydligt exempel på EUs demokratiska kapacitet, då ett fåtal initiativtagare lyckats mobilisera stöd lokalt i medlemsländerna genom 1 miljon namnunderskrifter i sju medlemsländer (fakta kolla), för att genom politiskt arbete få stöd av unionen för sitt projekt. Både initiativtagarna och publiken underströk att att medborgarinitiativet utgör en framgång för ett mer demokratisk EU.

Det är viktigt att EU fortsätter arbetet för att säkra alla medborgares rätt till rent vatten, men även för att uppmuntra andra medborgarinitiativ inom unionen. EU:s demokratiska underskott har aldrig varit mindre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar