tisdag 4 februari 2014

Stoppa insiderhandeln och marknadsmissbruket i EU

Insiderhandel, marknadsmissbruk och andra finansiella brott har under finanskrisen uppdagats inom den finansiella sektorn. Det är dags att sätta stopp för olaglig insiderhandel och marknadsmanipulation, och idag röstar Europaparlamentet om nya EU-direktiv för att reglera detta. I debatten sa jag att det är viktigt att återupprätta förtroendet för finansmarknaden genom att införa gemensam EU-lagstiftning mot finansiell brottslighet.

De flesta aktörerna på denna marknad är hederliga, hårt arbetande individer vars rykte och uppehälle hotas av enskilda rötägg som bryter mot reglerna. En hårdare lagstiftning på EU-nivå gör att vi kan straffa personer oavsett var de begår sina brott inom EU. I grunden måste dock attityder och beteenden förändras inom finanssektorn. Hederlighet och god moral är grundläggande för en väl fungerande finansmarknad, och likaså för en framgångsrik efterlevnad av regelverk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar